Jaarverslag 2009

Beste lezer,

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom zetten we een stap vooruit. Dit Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering is niet langer een boekwerk, het is nu een (soort) wiki. Dat is even wennen, inderdaad. Maar we hebben goede redenen om het anders aan te pakken. We brengen namelijk een aantal 'grote woorden' in de praktijk:   

  • Efficiëntiewinst: Dit jaarverslag wordt geschreven door de communicatieambtenaren van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, en door de afdeling Communicatie van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Ongeveer  honderd verschillende auteurs. U  kunt zich voorstellen hoeveel heen-en-weergemail dat normaalgezien oplevert. Met alle risico's van foute versies en beelden met te lage resolutie voor druk. In deze wiki konden de auteurs rechtstreeks schrijven, schrappen, verbeteren.    
  • Samenwerking: Natuurlijk zit er -nog steeds- structuur in dit jaarverslag: elke entiteit heeft zijn eigen plaats. Maar binnen hokjes blijven leidt tot verkokering. Heel wat communicatieambtenaren hebben hun bijdrage dus geschreven sámen met hun collega's. Of hebben gelinkt naar elkaars rapport, omdat ze samen iets hebben gerealiseerd. Een aantal beleidsdomeinen kozen ervoor om te rapporteren met één tekst voor het hele beleidsdomein.
  • Duurzaamheid: Om het milieu te sparen, hebben we de voorbije jaren het aantal gedrukte exemplaren van het Communicatiejaarverslag al beperkt tot een kleine honderd. De meeste lezers lazen het dus sowieso al op hun scherm. Nu drukken we helemaal niet meer. Duurzaamheid is trouwens meer dan papier besparen.  Nu deze wiki eenmaal is opgezet, is er een stevige basis voor de volgende jaren. In januari 2011 werken de communicatieambtenaren er gewoon op verder, voor het jaarverslag over 2010. De volgende editie van het Communicatiejaarverslag zal dus minder werk vragen en sneller klaar zijn.   
  • Degelijkheid: Met dit Communicatiejaarverslag rapporteert de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over haar communicatiebeleid. Tegelijk is dit een basisinstrument voor de Vlaamse Regering om zelf dat communicatiebeleid te evalueren en bij te sturen. In deze digitale vorm is het jaarverslag overzichtelijker en samenhangender. Het is kortom, een beter werkinstrument.   
  • Gebruiksvriendelijkheid: Hebt u het vorige jaarverslag gelezen van A tot Z,  of hebt u erin gegrasduind en die stukken gelezen die ú  interesseren? Ik gok op het laatste. In dit digitale formaat is het veel gemakkelijker om de stukken te vinden die u interesseren. Ofwel kiest u  het menu (links), dat werkt zoals een klassieke inhoudstafel. Ofwel werkt u via de 'woordenwolk', te vergelijken met een register. Of u vult een bepaalde term in in het zoekvenster. Wilt u toch het hele jaarverslag volledig lezen, in een logische volgorde? Dat kan: u volgt gewoon het menu. In het eerste deel leest u alles over het algemene communicatiebeleid van de Vlaamse overheid, en de coördinatie ervan. In het tweede deel staat het rapport van de communicatie van alle departementen en agentschappen. Dankzij links naar andere websites vindt u bovendien gemakkelijk veel extra informatie.   

Deze 'grote woorden' - en nog vele andere - vindt u ook terug in het communicatiebeleid van de Vlaamse Regering.  En ook in ons beleid brengen we die woorden in de praktijk.  Niet alles is (al) perfect. Overheidscommunicatie is bij uitstek een terrein dat steeds in evolutie is. Maar jaar na jaar zetten we een stap vooruit. Leest u maar. 

Namens de Vlaamse Regering,  

Kris Peeters, minister-president